Hoa Kỳ Trục Xuất Khổng Tử !!!

Omega Le|

Bộ Trưởng Ngoại Giao " bàn tay sắt" Mr. Pompeo ra lệnh cho Sứ Quán Tàu phải đóng cửa toàn bộ các Viện Khổng Tử trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ !

KHỔNG TỬ TỘI PHẠM HÌNH SỰ QUỐC TẾ

Đây là thái độ Dứt Khoát của chính phủ Hành Pháp Donald Trump ! Khoảng 80 Viện KT sẽ phải đóng và rút ra khỏi Hoa Kỳ trễ nhất là ngay cuối năm nay 2020 !

Hệ thống trên 500 viện Khổng Tử được ghi nhận chính là sào huyệt tình báo Trung cộng, đặt hầu hết trong các trường đại học tại Hoa Kỳ và trên thế giới !

Cũng đề tài này, đúng 1 năm trước tôi đã viết con đường xâm nhập của Tàu cộng vào Hoa Kỳ và các quốc gia bằng viện Khổng Tử. Thực chất Khổng Tử không xấu, nhưng Trung cộng xử dụng Khổng Tử để xâm lăng và làm hang ổ gián điệp thì tự nó đã biến Khổng Tử thành kẻ Tội Phạm Hình Sự Quốc tế ! Đương nhiên Khổng Tử cùng chung số phận với Trung cộng, sẽ bị cả nhân loại khinh bỉ từ đây ! Điển hình là Hoa Kỳ đang đuổi như đuổi ma quỷ !

Đến lúc phải quét sạch Khổng Tử Tàu ra khỏi Hoa Kỳ !
Bravo " bàn tay sắt " Tổng trưởng Pompeo.