TUYÊN BỐ CỦA HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Nguyễn Văn Đài

"Hội AEDC lên án mạnh mẽ việc nhà cầm quyền CSVN đã kết án 5 nhà hoạt động chính trị ôn hoà. Hội AEDC coi đó là hành động tội ác và man rợ của nhà cầm quyền CSVN chống lại nhân dân VN và nhân loại tiến bộ"