Tội ác đã phơi bày

Những bậc cha mẹ không giáo dục con và không đủ tin tưởng vào năng lực của con, đương quyền chức, ăn lương của dân, lại phản bội dân và dùng mọi thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi nhất để làm những điều tội lỗi đến cùng.

Cách nuông chiều và sắp đặt cuộc đời con cái ở xứ này và cách vận hành xã hội theo lối chạy chọt, mua bán đã trở thành một dòng xoáy không thể kiểm soát hay bứt thoát ra được. Nó huỷ hoại cả kẻ xấu lẫn người tốt.

Chúng đang tâm huỷ hoại hết thảy mọi thứ. Vậy sao chúng vẫn có thể ngồi trên đầu nhân dân và ăn lương của dân, và rồi vẫn có kẻ mặc sắc phục công an, kẻ khoác chiếc áo nhà giáo hay kẻ làm lãnh đạo, công chức một tổ chức công nào đó, vẫn nghiễm nhiên sống ngạo nghễ trước những tán tụng của những người khác trong xã hội.

Nhìn vào bảng danh sách này, có thấy con cái ai là người dân thường lam lũ không? Chẳng lẽ ngẫu nhiên bao nhiêu kẻ sẵn sàng đánh đổi việc bị bắt vào tù mà không có những cuộc mặc cả hay ngã giá giữa kẻ bán và người mua hay kẻ dùng quyền uy ra lệnh?

Xã hội bị suy đồi vì những kẻ như dưới đây lại đang quá đông đảo và thậm chí chúng có quyền hành để thực hiện tội ác đến cùng mà người tốt thì không còn chốn dung thân.


Qua chấm thẩm định lại, có 114 thí sinh đã được nâng tổng điểm các môn từ 26,8 đến  29,95 điểm. Trong danh sách các thí sinh được nâng điểm thi tốt nghiệp THPT của Hà Giang có tên con em nhiều lãnh đạo tỉnh. Thậm chí có tên cả con Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: 114 thí sinh nâng điểm, không ít người nâng hơn 20 điểm
https://vi.sott.net/article/3765-Vu-gian-lan-diem-thi-o-Ha-Giang-114-thi...