Adelaide, Úc Châu công nhận và vinh danh Cờ Vàng

Ngày 10 Tháng 4, 2017, Hội Đồng Thành Phố Charles/Sturt tiểu bang Nam Úc (mà thủ phủ là Adelaide) đã bỏ phiếu với đa số tuyệt đối 16/16 quyết định công nhận và vinh danh là Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ và hàng năm sẽ treo cờ suốt một tuần lễ vào các dịp Tết Nguyên Đán và Kỷ Niệm Long Tân. Thành Phố Charles/Sturt là trung tâm của cộng đồng người Việt tị nạn tại tiểu bang Nam Úc, nằm ở phiá Tây Bắc thành phố Adelaide, nơi có khoảng hơn 15 ngàn đồng hương cư ngụ.

Đây là kết quả của những nỗ lực vận động bền bỉ của Cộng Đồng Người Việt tại Adelaide, Đảng Việt Tân, các Gia Đình Quân Đội QLVNCH, các hội đoàn, tôn giáo tại địa phương.
 


Hình chụp tại HỘi Đồng Thành Phố Charles/Sturt

 


 

Theo https://chantroimoimedia.com