Ba tổ chức nhân quyền Việt Nam phản biện báo cáo của VN đệ nạp cho UB-Nhân Quyền/LHQ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 5 Tháng 1 Năm 2024
 
Nhân phiên họp thứ 140 của Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc để kiểm điểm việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị của nhà nước Việt Nam vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, và Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam đã đưa ra báo cáo phản biện báo cáo của Việt Nam.

Trong phần dẫn nhập, báo cáo của 3 tổ chức nêu rõ: “Không giống như báo cáo của Việt Nam chủ yếu đề cập đến các luật, nghị định và quyết định hành chính như một sự đảm bảo việc tuân thủ luật nhân quyền quốc tế, báo cáo thay thế này sẽ trình bày việc chính phủ Việt Nam thực hiện các quy định của Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị thông qua các sự kiện thực tế.”

Bằng những dữ kiện thu thập được bởi những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam và hải ngoại và được kiểm chứng qua các phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo thay thế đã vạch trần những vi phạm của Việt Nam đối với 10 vấn đề chính của Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, bao gồm:

  • Quyền tự quyết
  • Quyền sống 
  • Nạn buôn bán người và lao động cưỡng bức
  • Quyền tự do không bị giam giữ và tra tấn tùy tiện
  • Quyền được xét xử công khai bởi một cơ quan tư pháp độc lập và công bằng
  • Quyền tự do tôn giáo
  • Quyền tự do ngôn luận
  • Quyền hội họp ôn hòa
  • Quyền tự do lập hội
  • Quyền không bị phân biệt đối xử

Báo cáo thay thế dài 24 trang với 113 bằng chứng được trích dẫn từ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm cả các trang mạng chính thức của các cơ quan công quyền Việt Nam, là bằng chứng thuyết phục về những vi phạm nghiêm trọng của Chính phủ Việt Nam liên quan đến Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị. Việc vi phạm lời hứa của Chính phủ Việt Nam đáng bị cộng đồng quốc tế lên án, nhất là khi nước này hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc sẽ có biện pháp khắc phục thích hợp đối với những vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.
 
TOÀN VĂN BÁO CÁO THAY THẾ CỦA 3 TỔ CHỨC Ở ĐÂY